Privacy Policy - AVG

Wat gebeurt er met jouw gegevens als je me een berichtje stuurt of als je je inschrijft voor de fotocursus / Waddenfotografieworkshop?
Jouw gegevens, zoals je naam en e-mailadres, worden gebruikt om je gericht informatie toe te sturen over het onderwerp waarover je contact met mij zoekt. Enkel voor dit doel zullen jouw gegevens gebruikt worden. Jouw gegevens zullen, behalve als je je inschrijft voor de Waddenfotografie-workshop die ik samen met Tour de Wadden organiseer, niet doorgespeeld worden aan derden.

Bewaartermijn
FotoDeVoogd bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Privacybeleid van derden
Op de website van FotoDeVoogd zijn links opgenomen naar andere websites. FotoDeVoogd kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. FotoDeVoogd adviseert je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.